Tips og råd for håndtering av forsinkelser

06.07.2023

Forsinkelser ved kundebestilt flytting

Når du driver et flyttebyrå, er det uheldige tilfeller der forsinkelser kan oppstå. Dette kan være svært stressende for kundene dine, spesielt når de står og venter med et nedpakket flyttelass og kanskje små barn i huset. I slike situasjoner er det avgjørende å holde tett kontakt med kundene for å håndtere situasjonen på best mulig måte. I denne bloggen vil vi dele nyttige tips og råd for flyttebyråer om hvordan man håndterer forsinkelser ved oppmøte hos kunder.

Flyttealliansen´s 5 tips og råd til ditt flyttebyrå

  1. Kommuniser tidlig og ærlig: Så snart du blir oppmerksom på en forsinkelse, er det viktig å ta kontakt med kunden umiddelbart. Vær ærlig og tydelig om årsaken til forsinkelsen, enten det skyldes trafikkproblemer, tekniske feil eller andre uforutsette hendelser. Ved å kommunisere tidlig og ærlig viser du profesjonalitet og respekt for kundens tid.

  2. Oppdater jevnlig: Hold kunden oppdatert om den estimerte ankomsttiden for flyttepersonalet. Gi jevnlige oppdateringer, spesielt hvis det er betydelige endringer i ankomsttidspunktet. Dette gir kunden muligheten til å planlegge i henhold til den nye tidsplanen.

  3. Tilby alternativer: Hvis forsinkelsen er betydelig, kan du vurdere å tilby alternative løsninger til kunden. Dette kan være å sende et ekstra mannskap for å fremskynde prosessen når de ankommer, eller gi kunden muligheten til å begynne med mindre oppgaver som ikke krever hele mannskapet. Ved å tilby alternativer viser du at du er engasjert i å finne en løsning og redusere ulempene for kunden.

  4. Prioriter kundetilfredshet: Vis forståelse og empati for kundens situasjon. Husk at flytting er en stor begivenhet i deres liv, og forsinkelser kan skape stress og bekymringer. Ved å prioritere kundetilfredshet og vise at du tar deres bekymringer på alvor, kan du bidra til å berolige dem og bygge tillit.

  5. Kompensasjon eller erstatning: I tilfeller der forsinkelsen er betydelig og forårsaker vesentlig ulempe for kunden, kan det være hensiktsmessig å vurdere kompensasjon eller erstatning. Dette kan være i form av reduserte priser, tilleggsservice eller andre passende tiltak. Dette viser at du tar ansvar for situasjonen og er villig til å kompensere for eventuelle ulemper som oppstår.

Konklusjon: Å håndtere forsinkelser ved oppmøte hos kunder er en viktig del av et flyttebyrås profesjonalitet.