Mesterbrev kurs i flytting med Flyttealliansen

Utdanning, Opplysning og Sertifisering - Mesterbrev kurs i flytting

Vi er en ledende organisasjon i flyttebransjen i Norge, og vårt viktigste mål er å utdanne, opplyse og sertifisere flyttebyråer over hele landet. Som en del av vår innsats for å forbedre bransjens standarder og profesjonalitet, har vi utviklet et spesielt Mesterbrev kurs i flytting.

Vårt Mesterbrev kurs er designet for å gi flyttebyråer den nødvendige kunnskapen og kompetansen for å utmerke seg i sitt arbeid. Kurset dekker et bredt spekter av emner, inkludert ledelsesansvar, helse og sikkerhet, kvalitetsstandarder, forsikring, kontrakter og mye mer. Gjennom en grundig og omfattende opplæring sikrer vi at deltakerne får de nødvendige ferdighetene for å håndtere alle aspekter ved flytteprosessen på en profesjonell og pålitelig måte.

Deltagelse på flyttekurset

Ved å delta i vårt Mesterbrev Kurs blir flyttebyråer en del av et anerkjent nettverk av sertifiserte profesjonelle aktører i bransjen. Dette gir en betydelig konkurransefordel og bidrar til å bygge tillit hos kundene. Vårt kurs gir også en mulighet til å holde seg oppdatert på de nyeste trendene, forskrifter og beste praksis innen flyttebransjen.

Vi er stolte av vårt engasjement for å heve standardene i flyttebransjen, og gjennom vårt Mesterbrev Kurs fortsetter vi å bidra til utviklingen av kompetente og profesjonelle flyttebyråer i Norge. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om vårt kurs og hvordan du kan bli en sertifisert flytteekspert gjennom Flyttealliansen.

Slik fungerer flyttekurset

Emner som kurset inneholder

 1. Introduksjon til flyttebransjen og ledelsesansvar:
  • Beskrivelse av flyttebransjens omfang og vekstpotensial.
  • Roller og ansvar innen ledelse i flyttebransjen.
  • Ledelsesmessige utfordringer og strategier for suksess i bransjen.
  • Statistikk om antall flyttebyråer, ansatte og omsetning i bransjen.
 2. Helse og sikkerhet i flyttebransjen:
  • Identifisering av potensielle risikoer og farer i flytteprosessen.
  • Vurdering og implementering av helse- og sikkerhetsstandarder.
  • Opplæring og bevisstgjøring av ansatte om helse- og sikkerhetstiltak.
  • Statistikk om arbeidsrelaterte skader og tiltak for å redusere dem.
 3. Kvalitetsstandarder i flyttebransjen:
  • Gjennomgang av ulike kvalitetsstandarder og sertifiseringer for flyttebyråer.
  • Implementering av kvalitetssikringssystemer og beste praksis.
  • Statistikk om kundetilfredshet og betydningen av kvalitetsstandarder i bransjen.
 4. Forsikring for flyttebyråer og flyttebransjen generelt:
  • Oversikt over forskjellige typer forsikringer som er relevante for flyttebyråer.
  • Risikovurdering og forsikringsbehov for flytteoperasjoner.
  • Prosedyrer og krav for forsikringsdekning i tilfelle skader eller tap.
  • Statistikk om forsikringskrav og kostnader i flyttebransjen.
 5. Bompengeutgifter i norske byer og steder:
  • Forklaring av bompengeavgifter og deres formål.
  • Oversikt over forskjellige bompengeordninger i norske byer og steder.
  • Statistikk om inntektene fra bompengeavgifter og hvordan de brukes.

Kursprogram fra mandag til fredag

Dag 1:

Tid: 09:00-09:30 - Registrering og velkomst

Tid: 09:30-10:30 - Introduksjon til flyttebransjen og ledelsesansvar

Tid: 10:30-10:45 - Kaffepause

Tid: 10:45-12:00 - Helse og sikkerhet i flyttebrasjen

Tid: 12:00-13:00 - Lunsj

Tid: 13:00-14:30 - Kvalitetsstandarder i flyttebransjen

Tid: 14:30-14:45 - Kaffepause

Tid: 14:45-16:00 - Forsikring for flyttebransjen

Tid: 16:00-16:30 - Spørsmål og avslutning av dagen

Dag 2:

Tid: 09:00-09:30 - Oppsummering av forrige dag

Tid: 09:30-10:30 - Oppdateringer om veiavgifter, bompenger og miljøavgifter

Tid: 10:30-10:45 - Kaffepause

Tid: 10:45-12:00 - Juridiske aspekter ved ansettelse i flyttebransjen

Tid: 12:00-13:00 - Lunsj

Tid: 13:00-14:30 - Kontrakter i fjerningsbransjen

Tid: 14:30-14:45 - Kaffepause

Tid: 14:45-16:00 - Håndtering av krav og oppgjør

Tid: 16:00-16:30 - Spørsmål og avslutning av dagen

Dag 3:

Tid: 09:00-09:30 - Oppsummering av forrige dag

Tid: 09:30-10:30 - Behandling av klager i flyttebransjen

Tid: 10:30-10:45 - Kaffepause

Tid: 10:45-12:00 - Økonomi for flyttebedrifter

Tid: 12:00-13:00 - Lunsj

Tid: 13:00-14:30 - Kostnadsmodellering i flyttebransjen

Tid: 14:30-14:45 - Kaffepause

Tid: 14:45-16:00 - Operasjonell planlegging i flyttebransjen

Tid: 16:00-16:30 - Spørsmål og avslutning av dagen

Dag 4:

Tid: 09:00-09:30 - Oppsummering av forrige dag

Tid: 09:30-10:30 - Prisfastsettelse i fjerningsbransjen

Tid: 10:30-10:45 - Kaffepause

Tid: 10:45-12:00 - Case-studier og gruppearbeid

Tid: 12:00-13:00 - Lunsj

Tid: 13:00-14:30 - Case-studier og gruppearbeid (fortsetter)

Tid: 14:30-14:45 - Kaffepause

Tid: 14:45 -16:00 - Presentasjon av case-studier og gruppearbeid (fortsetter)

Tid: 16:00-16:30 - Spørsmål og avslutning av dagen

Dag 5:

Tid: 09:00-09:30 - Oppsummering av forrige dag

Tid: 09:30-10:30 - Gjesteforelesning fra en bransjeekspert

Tid: 10:30-10:45 - Kaffepause

Tid: 10:45-12:00 - Diskusjon og erfaringsdeling blant deltakerne

Tid: 12:00-13:00 - Lunsj

Tid: 13:00-14:30 - Presentasjon av prosjekter fra gruppearbeid

Tid: 14:30-14:45 - Kaffepause

Tid: 14:45-15:30 - Avsluttende diskusjon og oppsummering av kurset

Tid: 15:30-16:00 - Utstedelse av kursbevis og avslutning av kurset